Oculoheel - Homeopatický liek na očné zápaly

Ak ide o oči

Oblasť použitia:

  • Očné zápaly
  • Podráždené, slziace a presilené oči
  • Pocit piesku v očiach
  • Precitlivenosť na svetlo
  • Zápal žliaz mihalníc

Výhody

  • Hygienické a praktické balenie

Čo je Oculoheel® očná instilácia a na čo sa používa

Oculoheel® je očná instilácia, ktorá slúži na kvapkanie do oka.

Oculoheel® očná instilácia je homeopatický liek.

V Materia Medica Homeopatica (odborná homeopatická literatúra) je u jednotlivých zložiek lieku popísaný vplyv povzbudenia vlastných liečivých mechanizmov organizmu pri zápaloch či presilení očí, podráždených, slziacich očiach, pocite piesku v očiach, precitlivenosti na svetlo a zápale okrajových žliaz mihalníc.

Ako používať Oculoheel® očnú instiláciu

Ak lekár neurčí inak, dodržujte predpísané dávkovanie. Zvyčajne sa aplikuje 3 x denne jedna kvapka do oka.

 Návod na používanie:

1. Najprv pootočením a potiahnutím oddeľte jednu ampulku od ostatných.

2. Klobúčik uzáveru ampulky odkrúťte.

3. Hlavu zakloňte dozadu, ampulku držte zvisle dolu a kvapky ľahkým stlačením ampulky nakvapkajte zhora do spojivkového vaku.

Ampulku otvorte až bezprostredne pred použitím. Po použití ampulku odhoďte, i keď obsahuje zvyšok lieku.

Pri užívaní nemeňte svojvoľne dávkovanie, ani náhle nevysadzujte liečbu. Ak si myslíte, že liek účinkuje veľmi silno, alebo slabo, potom sa porozprávajte s vašim lekárom alebo lekárnikom.

Čo Oculoheel® očná instilácia obsahuje

1 ampulka po 0,45 ml (= 0,45 g) obsahuje:

Euphrasia officinalis (Očianka lekárska) D5 110,7 mg, Cochlearia officinalis (Lyžičník lekársky) D5 110,7 mg, Jaborandi (Pilokarp perovitý) D5 110,7 mg, Echinacea angustifolia (Echinacea úzkolistá) D5 110,7 mg.

Pozorne si prečítajte informáciu pre používateľa.


príloha