Klimakt-Heel - Homeopatický liek na klimakterické ťažkosti a menopauzu

Klimakterické ťažkosti, menopauza

Oblasť použitia:

  • Klimakterické ťažkosti ako návaly tepla, potenie, podráždenosť, vnútorný nepokoj a depresívne ladenie organizmu 

Výhody:

  • Nehormonálny liek
  • Rastlinný  liek bez potreby predpisu lekára
  • Prirodzeným spôsobom reguluje organizmus
  • Možné dlhodobé užívanie

Čo je Klimakt-Heel a na čo sa používa

Klimakt-Heel, tablety je viaczložkový homeopatický liek. Tento druh lieku obsahuje jednozložkové homeopatické prípravky, ktorých liekový obraz je definovaný a preto sa môžu viaczložkové homeopatické lieky používať podľa klinickej indikácie. Homeopatia sa chápe ako regulačná liečba pri akútnych a chronických ochoreniach.

Liek Klimakt-Heel, tablety sa používa na stimuláciu vlastných liečivých mechanizmov organizmu pri klimakterických ťažkostiach.

Ako užívať Klimakt-Heel

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je 3-krát denne 1 tableta.

Po zmiernení ťažkostí sa intervaly podávania predlžujú.

Tabletu nechajte voľne rozpustiť v ústach. Užívajte pred jedlom.

Pri užívaní nemeňte svojvoľne dávkovanie, ani náhle nevysadzujte liečbu. Ak si myslíte, že liek účinkuje veľmi silno alebo slabo, porozprávajte sa s vašim lekárom alebo lekárnikom.

Čo Klimakt-Heel obsahuje

Liečivá sú Sanguinaria canadensis (Krvavček kanadský) D3 30,0 mg, Sepia officinalis (Sépia obyčajná) D4 30,0 mg, Sulfur (síra) D4 30,0 mg, Strychnos ignatii (Strichnínovník Ignatiusov) D4 30,0 mg, Simarouba cedron (Simaba hadia) D4 30,0 mg, Stannum metallicum (cín) D12 60,0 mg, Lachesis mutus (Krovinár tichý) D12 90,0 mg  v 1 tablete.

Pozorne si prečítajte informáciu pre používateľa.

 


príloha