Angin-Heel S - Homeopatický liek na bolesti hrdla

Bolesti hrdla

Oblasť použitia:

  • Bolesť hrdla pri angíne
  • Tonzilárna angína – akútna alebo chronická
  • Čap na mandli

Výhody:

  • Vhodné i pre deti do 6 rokov

Čo je Angin-Heel S a na čo sa používa

Liek Angin-Heel S, tablety sa používa na stimuláciu vlastných liečivých mechanizmov organizmu pri tonzilárnej angíne (akútnej aj chronickej). Čap na mandli.

Ako užívať Angin-Heel S

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Odporúčaná dávka je 3-krát denne 1 tableta. V akútnych stavoch každých 15 minút 1 tableta (maximálne počas 2 hodín). Po zmiernení ťažkostí sa intervaly podávania predlžujú. Tabletu nechajte voľne rozpustiť v ústach. Užívajte pred jedlom.

Pri užívaní nemeňte svojvoľne dávkovanie, ani náhle nevysadzujte liečbu. Ak si myslíte, že liek účinkuje veľmi silno alebo slabo, porozprávajte sa s vašim lekárom alebo lekárnikom.

 

Čo Angin-Heel S obsahuje

Liečivá sú Hydrargyrum bicyanatum (kyanid ortuťnatý) D8 30,0 mg, Phytolacca americana (Líčidlo americké) D4 30,0 mg, Apis mellifica (Včela medonosná) D4 30,0 mg, Arnica montana (Arnika horská) D4 30,0 mg, Hepar sulfuris (surový sulfid vápenatý) D6 60,0 mg, Solanum dulcamara (Ľuľok sladkohorký) D4 60,0 mg, Atropa belladonna (Ľuľkovec zlomocný) D4 60,0 mg v 1 tablete.

Pozorne si prečítajte informáciu pre používateľa.


    príloha